ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ


วันที่โพสต์ :08 เมษายน 2565


ทุกขบวนปลอดภัย ตำรวจรถไฟ พร้อมให้บริการ เมื่อวันที่ 31มีนาคม พ.ศ.2565 ว่าที่.ร.ต.ต วันชนะ หะยีสะแลแม รอง สว.(ป)ส.รฟ หัวหิน กก.3 บก.รฟ ด.ต.ศุภกิต ภักดี ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.๓ บก.รฟ. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ขบวนรถเร็วที่ 171( กรุงเทพ-หาดใหญ่)ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่าให้มิดชิดเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์หรือเหตุอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารไม่ให้ยืนหรือนั่งเล่นบริเวณช่วงต่อขบวนรถเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่บนขบวนรถ รายงานเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ