ภาพถ่ายกิจกรรมภายในกองกำกับการ

ผกก.3 บก.รฟ. ตรวจเยี่ยมข้าราชการ สถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่

ผกก.3 บก.รฟ. ตรวจเยี่ยมข้าราชการ สถานีตำรวจรถไฟหาดใหญ่