ภาพถ่ายกิจกรรมภายในกองกำกับการ

กองกำกับ 3 บก.รฟ. ร่วมทำจิอาสา ทาสีสถานีรถไฟอยุธยา