ภาพถ่ายกิจกรรมภายในกองกำกับการ

ผกก.3 รถไฟ และข้าราชการตำรวจร่วมทำบุญปีใหม่