สถานีตำรวจรถไฟทุ่งสง


ที่ตั้ง : 20 ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110โทรศัพท์ : 075-411430 โทรสาร : 075-411430 E-mail : Thungsongrail@hotmail.com
มีพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่หัวประแจอันนอกสุดด้านทิศใต้สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ถึงสถานีรถไฟพัทลุง ตรงหัวประแจด้านนอกสุดด้านใต้ รวมถึงทางแยกชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกันตัง, สถานีเขาชุมทองถึงสถานีนครศรีธรรมราช และสถานีชุมทางทุ่งโพธิ์ ถึงสถานีคีรีรัฐนิคม รวมพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ , ชุมพร , นครศรีธรรมราช , พัทลุง , ตรัง และสุราษฎร์ธานี

มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟทุ่งสง ดังนี้

1. หน่วยบริการชุมพร : สถานีรถไฟชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2. หน่วยบริการพัทลุง : สถานีรถไฟพัทลุง ตั้งอยู่ถนนสถานี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

3. หน่วยบริการทุ่งสง : สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. หน่วยบริการสุราษฎร์ธานี : ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี