สถานีตำรวจรถไฟหัวหิน


ที่ตั้ง : 36 ถนนดำเนินเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110 โทรศัพท์ : 032-512985 โทรสาร : 032-512986E-mail : huahin431@gmail.com
มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่สถานีรถไฟศาลาธรรมสพม์ จนถึงหัวประแจอันนอกสุดด้านทิศใต้สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงทางแยกชุมทางหนองปลาดุกถึงสถานีสุพรรณบุรี และสถานีน้ำตก รวมพื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด คือ นครปฐม,สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์

มีหน่วยบริการในรับผิดชอบ ของสถานีตำรวจรถไฟหัวหิน ดังนี้

1. หน่วยบริการนครปฐม : สถานีรถไฟนครปฐม ถนนริมทางรถไฟ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2. หน่วยบริการหัวหิน : สถานีรถไฟหัวหิน ถนนพระปกเกล้า เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. หน่วยบริการกาญจนบุรี : สถานีรถไฟกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี